Дентал БГ .com - онлайн каталог за стоматологично оборудване

Каталог за стоматологично оборудване.

Намерени са общо 7 продукта с думата "гинекология"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Терапевтичен лазер

2 500 лв.добави Терапевтичен лазер   в кошницата

Терапевтичен лазер ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР Е СЪС СЛЕДНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ :● Терапевтичен лазер за стоматология ●Терапевтичен лазер за ревматология● Терапевтичен лазер за неврология● Терапевтичен лазер за травматология●Терапевтичен лазер за рехабилитация● Терапевтичен лазер за дерматология● Терапевтичен лазер за ОРЛ ● Лазер за хирургия (пост хирургия) ● Лазер за  гинекология ● Лазер за  акупунктура ● Лазер за  медицинска козметика● Лазер за  ветеринарна медицинаХАРАКТЕРИСТИКИ● 2 излъчващи лазерни сонди - инфрачервена и червена; λ 904nm, λ 658nm;● Графичен потребителски интерфейс (схематично изображение на мястото за терапия);● Управление чрез touch screen display- директен достъп до менюто само с едно докосване на екрана;● Готови лечебни протоколи с настроени параметри за терапия във всички медицински oбласти.● Протоколи с честоти по д-р Ножие и д-р Фол, предназначени за лазерна акупунктура● Вградено терапевтично ръководствоПОВЕЧЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:SIX LASER TS е лазер за нискоинтензивна лазерна терапия. Използва се за обезболяващо, противовъзпалително и цикатризиращо лечение.SIX LASER TS е със съвременно техническо решение:   - графичен потребителски интерфейс, който визуализира мястото за терапия;    - управление чрез touch screen display, достъпът до менюто се осигурява с докосване на съответния сектор от екрана.Потребителят може да избира между:   - готови лечебни протоколи, което улеснява работата с апарата;   - потребителски протоколи- да състави и запамети собствени лечебни програми, с което ще осигури индивидуален подход при всеки пациент.   - протоколи с честоти по д-р Ножие и д-р Фол, предназначени за лазерна акупунктура. В апарата има вградено терапевтично ръководство с информация за съответната терапия: анатомично описание на мястото за терапия, препоръчителна доза в J(джаули), брой и честота на апликациите, очаквани резултати, препоръки за съответната терапия. SIX LASER TS може да бъде изпълнен с инфрачервена и/или червена лазерна сонда. Лазерните сонди, се разпознават от апарата при свързването им. Посредством специализирани накрайници лъчението се насочва към мястото за терапия. Възможни са допълнителни настройки: език, контраст, звук, площ на облъчване, запълване на импулса, и др ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:  Инфрачервена лазерна сонда (IR-лаз.сонда)лазерен излъчвател:GaAs - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 904 nmмакс.имп.мощност: 18/30/50 Wрежим на работа: импулсен     Червена лазерна сонда (R-лаз.сонда)лазерен излъчвател:AlGaInP- лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 658 nmмакс.мощност: 30/50 mWрежим на работа: - непрекъснат (cw) - модулиранзахранващо напрежение: 220 V, 50 Hzконсумирана мощност: 10 Wразмери: 300 х 190 х 110 mmтегло: 1.8kg 

други продукти с име: Терапевтичен лазер

,

Лазери за травматология и рехабилитация

2 500 лв.добави Лазери за травматология и рехабилитация   в кошницата

Терапевтични лазери ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР Е СЪС СЛЕДНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ :● Терапевтичен лазер за стоматология ●Терапевтичен лазер за ревматология● Терапевтичен лазер за неврология● Терапевтичен лазер за травматология●Терапевтичен лазер за рехабилитация● Терапевтичен лазер за дерматология● Терапевтичен лазер за ОРЛ ● Лазер за хирургия (пост хирургия) ● Лазер за  гинекология ● Лазер за  акупунктура ● Лазер за  медицинска козметика● Лазер за  ветеринарна медицинаХАРАКТЕРИСТИКИ● 2 излъчващи лазерни сонди - инфрачервена и червена; λ 904nm, λ 658nm;● Графичен потребителски интерфейс (схематично изображение на мястото за терапия);● Управление чрез touch screen display- директен достъп до менюто само с едно докосване на екрана;● Готови лечебни протоколи с настроени параметри за терапия във всички медицински oбласти.● Протоколи с честоти по д-р Ножие и д-р Фол, предназначени за лазерна акупунктура● Вградено терапевтично ръководствоПОВЕЧЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:SIX LASER TS е лазер за нискоинтензивна лазерна терапия. Използва се за обезболяващо, противовъзпалително и цикатризиращо лечение.SIX LASER TS е със съвременно техническо решение:   - графичен потребителски интерфейс, който визуализира мястото за терапия;    - управление чрез touch screen display, достъпът до менюто се осигурява с докосване на съответния сектор от екрана.Потребителят може да избира между:   - готови лечебни протоколи, което улеснява работата с апарата;   - потребителски протоколи- да състави и запамети собствени лечебни програми, с което ще осигури индивидуален подход при всеки пациент.   - протоколи с честоти по д-р Ножие и д-р Фол, предназначени за лазерна акупунктура. В апарата има вградено терапевтично ръководство с информация за съответната терапия: анатомично описание на мястото за терапия, препоръчителна доза в J(джаули), брой и честота на апликациите, очаквани резултати, препоръки за съответната терапия. SIX LASER TS може да бъде изпълнен с инфрачервена и/или червена лазерна сонда. Лазерните сонди, се разпознават от апарата при свързването им. Посредством специализирани накрайници лъчението се насочва към мястото за терапия. Възможни са допълнителни настройки: език, контраст, звук, площ на облъчване, запълване на импулса, и др ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:  Инфрачервена лазерна сонда (IR-лаз.сонда)лазерен излъчвател:GaAs - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 904 nmмакс.имп.мощност: 18/30/50 Wрежим на работа: импулсен     Червена лазерна сонда (R-лаз.сонда)лазерен излъчвател:AlGaInP- лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 658 nmмакс.мощност: 30/50 mWрежим на работа: - непрекъснат (cw) - модулиранзахранващо напрежение: 220 V, 50 Hzконсумирана мощност: 10 Wразмери: 300 х 190 х 110 mmтегло: 1.8kg 

други продукти с име: Лазери за травматология и рехабилитация

,

Терапевтичен лазер

1 730 лв.добави Терапевтичен лазер   в кошницата

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР● Лазер за стоматология ● Лазер за ревматология● Лазер за неврология● Лазер за травматология● Лазер за рехабилитация● Лазер за дерматология● Лазер за ОРЛ ● Терапевтичен лазер за хирургия (пост хирургия) ●Терапевтичен лазер за гинекология ● Терапевтичен лазер за акупунктура ● Терапевтичен лазер за медицинска козметика● Терапевтичен лазер за ветеринарна медицинаХАРАКТЕРИСТИКИ● 2 излъчващи лазерни сонди - инфрачервена и червена;λ 904 nm, λ 658 nm● Портативен - мобилността позволява обслужването на няколко лечебни кабинета, както и терапия до болничното легло на пациента ● Готови лечебни протоколи с настроени параметри за терапия във всички медицински области - сигурността на изпитаните решенияПОВЕЧЕSIX LASER М е портативен лазер за нискоинтензивна лазерна терапия. Използва се за обезболяващо, противовъзпалително и цикатризирaщо лечение.Управлението се осъществява чрез 4 бутона, разположени върху лицевия панел на кутията.От менюто потребителят може да избира: - готови лечебни протоколи, koето улеснява работата с апарата;- потребителски протоколи - да състави и запамети собствени лечебни програми, с което се осигурява индивидуален подход при всеки пациент.- протоколи с честоти по д-р Ножие и д-р Фол, предназначени за лазерна акупунктура. SIX LASER М може да бъде изпълнен с инфрачервена и/или червена лазерна сонда. Лазерните сонди, се разпознават от апарата при свързването им. Посредством специализирани накрайници лъчението се насочва към мястото за терапия.Възможни са допълнителни настройки: език, звук, площ на облъчване, запълване на импулса и др..Инфрачервена лазерна сонда (IR-laser)лазерен излъчвател:GaAs - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 904 nmмакс.имп.мощност: 18/30/50 Wрежим на работа: импулсен  Червена лазерна сонда (R-laser)лазерен излъчвател:AlGaInP - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 658 nmмакс.мощност: 30/50 mWрежим на работа: - непрекъснат (cw) - модулиранзахранващо напрежение: 220 V, 50 Hzконсумирана мощност: 6 Wразмери: 215 х 115 х 45 mmтегло: 0.5 kg

други продукти с име: Терапевтичен лазер

,

Лазер за ревматология и неврология

1 730 лв.добави Лазер за ревматология и неврология   в кошницата

Лазер за ревматология и неврология ● Лазер за стоматология ● Лазер за ревматология● Лазер за неврология● Лазер за травматология● Лазер за рехабилитация● Лазер за дерматология● Лазер за ОРЛ ● Терапевтичен лазер за хирургия (пост хирургия) ●Терапевтичен лазер за гинекология ● Терапевтичен лазер за акупунктура ● Терапевтичен лазер за медицинска козметика● Терапевтичен лазер за ветеринарна медицинаХАРАКТЕРИСТИКИ● 2 излъчващи лазерни сонди - инфрачервена и червена;λ 904 nm, λ 658 nm● Портативен - мобилността позволява обслужването на няколко лечебни кабинета, както и терапия до болничното легло на пациента ● Готови лечебни протоколи с настроени параметри за терапия във всички медицински области - сигурността на изпитаните решенияПОВЕЧЕSIX LASER М е портативен лазер за нискоинтензивна лазерна терапия. Използва се за обезболяващо, противовъзпалително и цикатризирaщо лечение.Управлението се осъществява чрез 4 бутона, разположени върху лицевия панел на кутията.От менюто потребителят може да избира: - готови лечебни протоколи, koето улеснява работата с апарата;- потребителски протоколи - да състави и запамети собствени лечебни програми, с което се осигурява индивидуален подход при всеки пациент.- протоколи с честоти по д-р Ножие и д-р Фол, предназначени за лазерна акупунктура. SIX LASER М може да бъде изпълнен с инфрачервена и/или червена лазерна сонда. Лазерните сонди, се разпознават от апарата при свързването им. Посредством специализирани накрайници лъчението се насочва към мястото за терапия.Възможни са допълнителни настройки: език, звук, площ на облъчване, запълване на импулса и др..Инфрачервена лазерна сонда (IR-laser)лазерен излъчвател:GaAs - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 904 nmмакс.имп.мощност: 18/30/50 Wрежим на работа: импулсен  Червена лазерна сонда (R-laser)лазерен излъчвател:AlGaInP - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 658 nmмакс.мощност: 30/50 mWрежим на работа: - непрекъснат (cw) - модулиранзахранващо напрежение: 220 V, 50 Hzконсумирана мощност: 6 Wразмери: 215 х 115 х 45 mmтегло: 0.5 kg

други продукти с име: Лазер за ревматология и неврология

,

Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология

3 100 лв.добави Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология  в кошницата

Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология ПРИЛОЖЕНИЕ  НА ЛАЗЕРА:● Терапевтичен лазер за стоматология ● Терапевтичен лазер за ревматология● Терапевтичен лазер за неврология● Терапевтичен лазер за травматология● Терапевтичен лазер за рехабилитация● Лазери за дерматология● Лазери за ОРЛ ● Лазери за хирургия (пост хирургия) ● Лазери за гинекология ● Лазери за акупунктура ● Лазери за медицинска козметика ● Лазери за ветеринарна медицинаХАРАКТЕРИСТИКИ● Портативен- мобилността позволява обслужването на няколко лечебни кабинета, както и терапия до болничното легло на пациента ● Ниска ценa● 2 излъчващи лазерни сонди - инфрачервена и червена; λ 904nm,λ 658nm● Лесно управление чрез сензорни бутони, разположени върху лицевия панел на апаратаПОВЕЧЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР SIX LASER Combi е портативен лазер за нискоинтензивна лазерна терапия. Използва се за обезболяващо, противовъзпалително и цикатризиращо лечение.В зависимост от терапевтичните цели и в съответствие с принципите на физиотерапията, се избират различните параметри на лазера: ниво на мощност, режим на работа, чеcтота на следване на импулсите и продължителност на излъчване. Те се задават чрез сензорни бутони, ра­положени разположени върху лицевия панел на апарата. Методиките за лечение на всички заболявания са дадени в терапевтичния наръчник към апарата. SIX Laser Combi е с инфрачервена и червена лазерни сонди. Посредством специализирани накрайници лъчението се насочва към мястото за терапия.

други продукти с име: Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология

,

Портативен лазер инфрачервен

2 900 лв.добави Портативен лазер инфрачервен   в кошницата

ПОРТАТИВЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЛАЗЕР ПРИЛОЖЕНИЕ  НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:● Лазер за стоматология ●  Лазер за ревматология●  Лазер за неврология●  Лазер за травматология●  Лазер за рехабилитация●  Лазери за дерматология● Лазери за ОРЛ ● Лазери за хирургия (пост хирургия) ● Лазери за гинекология ● Лазери за акупунктура● Лазери за ветеринарна медицинаХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:● Инфрачервена лазерна сонда, λ 904nm ● Портативен - мобилността позволява обслужването на няколко лечебни кабинета, както и терапия до болничното легло на пациента ● Лесно управление чрез сензорни бутони ● Ниска ценаПОВЕЧЕSIX LASER IR е портативен лазер, излъчващ в инфрачервената спектрална област. Инфрачервеното лъчение е с подчертано аналгетично действие и противовъзпалително в много голяма дълбочина, проникващо и в костта. В зависимост от терапевтичните цели и в съответствие с принципите на физиотерапията, се избират различните параметри на лазера: ниво на мощност, режим на работа, честота на следване на импулсите и продължителност на излъчване. Те се задават чрез сензорни бутони, разположени разположени върху лицевия панел на апарата. В апарата е вграден и фотоприемник (лазер-тест), чрез който се контролира наличието на лазерно излъчване на изхода на лазерната сонда.Чрез специализирани накрайници лъчението от лазерната сонда се насочва към мястото на терапия. Методиките за лечение на всички заболявания са дадени в терапевтичния наръчник към апарата.лазерен излъчвател:GaAs-лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 904 nmмакс.имп.мощност: 18/30/50 Wрежим на работа: импулсенразмери: 196 х 130 х 45 mmзахранващо напрежение: 220 V, 50 Hzконсумирана мощност: 6 Wтегло: 0.8 kg

други продукти с име: Портативен лазер инфрачервен

,

Терапевтичен лазер

2 420 лв.добави Терапевтичен лазер   в кошницата

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:● Лазер за стоматология ● Лазер за дерматология ●Лазер за  хирургия (пост хирургия) ● Лазер за гинекология● Лазер за ОРЛ● Лазер за ревматология● Лазер за неврология● Лазер за травматология● Лазер за рехабилитация● Лазер за акупунктура● Лазер за медицинска козметика ХАРАКТЕРИСТИКИ● Червена лазерна сонда, λ 658nm ● Портативен- мобилността позволява обслужването на няколко лечебни кабинета, както и терапия до болничното легло на пациента ● Лесно управление чрез сензорни бутони ● Ниска ценаПОВЕЧЕSIX LASER R е портативен лазер, излъчващ в червената спектрална област, предназначен за нискоинтензивна лазерна терапия. Червеното лъчение е с подчертано цикатризиращо и противовъзпалително действие в меката тъкан.В зависимост от терапевтичните цели и в съответствие с принципите на физиотерапията, се избират различните параметри на лазера: ниво на мощност, режим на работа, честота на следване на импулсите и продължителност на излъчване. Те се задават чрез сензорни бутони, разположени разположени върху лицевия панел на апарата. Чрез специализирани накрайници лъчението от лазерната сонда се насочва към мястото на терапия. Методиките за лечение на всички заболявания са дадени в терапевтичния наръчник към апарата.активна среда: AlGaInP - лазерен диодклас на лазера: 3Bдьлжина на вьлната: 658 nmмакс.мощност: 30/50 mWрежим на работа:- непрекъснат (cw) - модулиранзахранващо напрежение: 220 V, 50 Hzконсумирана мощност: 6 Wразмери: 196 х 130 х 45 mmтегло: 0.8 kg

други продукти с име: Терапевтичен лазер

1 |